Vi søkere frilansere i hele Norge til å ta ulike kommunikasjonsoppdrag for oss.

Minredaksjon.no har behov for frilansere med ulike kvalifikasjoner og evner - som bor eller kan levere saker i hele Norge. Er du en kreativ journalist, designer, kommunikasjonsrådgiver, fotograf /video eller medieviter så kan vi ha bruk for deg, 


Du bør være endringsvillig, tilpasningsdyktig og du bør kunne håndtere og organisere mange oppgaver samtidig. Du bør kjenne deg igjen i følgende personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevnero
 • fleksibel
 • positiv
 • idérik
 • effektiv
 • selvstendig
 • strukturert
 • og engasjert


Vi har behov for frilansere som har lyst til å jobbe med små og store kommunikasjonsutfordringer hos ulike bedrifter for kortere eller lengre tidsrom, enten alene eller sammen med andre fra Minredaksjon.no. Vi ønsker å kunne ta på oss store kommunikasjons/utviklingsprosjekter – vi har derfor behov for personer med ulik fagkunnskap innenfor kommunikasjon.

Vi trenger blant annet kommunikasjonsrådgivere, medievitere, journalister, fotografer, designere, video/film produsenter, korrekturlesere, oversettere og personer med ulik digital kompetanse. Vi ønsker også å kunne leie ut ulike medieresurser for kortere og lengre tidsrom.

Fordeler ved å være en del av nettverket:

 • Du får tilgang til flere og mer utfordrene arbeidsoppgaver via nettverket
 • Du blir en del av et team som arbeider sammen på prosjekter
 • Du blir kjent med ulike bransjer - næringer
 • Sosiale samlinger
 • Du fremstår sterkere sammen med oss enn som en liten leverandør

Vi avtaler honorar for jobber i forkant av oppdraget og det forventes at du leverer til avtalt tid.

Vi er lokalisert i Stavanger - Skur 6, Strandkaien 61.

 
Ta kontakt så ser vi hva vi kan få til sammen!