Forskning viser at kommunikasjon i prosjekter er avgjørende for utfallet av dem, og jo større og mer komplekse de er, desto viktigere er kommunikasjonen. Dette skyldes at kommunikasjonen er den koordinerende sosiale mekanismen som sterkest påvirker resultatene, ifølge Jon-Arild Johannessen, HiH og Tom Rosendahl, BI.

Et kreativt prosjekt som å utvikle et nytt produkt eller en tjeneste krever samspill av prosjektets deltakere. Det er komplekst og tidkrevende å koordinere alle elementene som inngår i et PR-prosjekt, våre erfarne prosjektledere sørger for at fremdriftsplanen følges opp. Du som oppdragsgiver blir løpende involvert og oppdatert. Et prosjekts vellykkethet handler blant annet om tid og penger, det vet vi og vi respekterer at noen datoer er hellige.

Vi i minredaksjon.no kan ta på oss ulike oppdrag innen kommunikasjon, både store og små. Det kan være å utvikle nye nettsider for virksomheten, lage magasiner, brosjyrer, konseptutvikling, employment branding og sosiale medier med mer.

Pressen
Vi tar også prosjektledelsen for pressearrangementer som pressekonferanser og seminarer.