Vi hjelper deg med å finne de gode budskapene ut i fra din kommunikasjonsstrategi. Budskap som treffer er korte, lette å forstå og de passer i valgt mediekanal. Vi kan bistå i arbeidet med å finne riktig målgruppe, budskap, valg av mediekanaler, PR-plan, språk, innhold og timing av budskapet på analoge og digitale flater.

Dialog
Det kan være nyttig å ha noen å snakke når du vil ha ut et budskap – som kan se det ut fra et kommunikasjonsfaglig perspektiv. Våre kommunikasjonsrådgivere hjelper deg gjerne med dette.

Omdømme
For å gi deg et riktig bilde av hvordan din virksomhet oppfattes av markedet foretar vi en skreddersydd informasjonsinnhenting. Til det bruker vi intervjuer, fokusgrupper, undersøkelser, sosiale medier og så videre. Dette gjør vi for å få en felles forståelse av hvor vi er i dag og hva som kan gjøres for å nå målet. Hvilke forhold vil påvirke dine veivalg og kommunikasjon?

PR-strategi
En PR- strategi bør være så konkret og praktisk som mulig når det gjelder ulike lanseringer, produkter og tiltak. Innholdet dannes ut i fra noen spørsmål som:
Hvem er vi? Hva er hovedbudskapet? Hvem henvender vi oss til? Hvordan når vi målgruppene? Hva slags aktiviteter kan vi gjøre? Hvem kan hjelpe oss med å nå målene? Hva forventer vi av eventuell medieomtale? Minredaksjon.no hjelper deg å utarbeide strategier for formålet i et klart og tydelig språk.

Pressen
Vi hjelper deg med å utarbeide ditt pressemateriell. Det er viktig å ha en del materiell liggende som kan tas i bruk ved behov som bakgrunnsinformasjon, fakta om virksomheten, pressemeldinger, spørsmål og svar, bilder/grafiske presentasjoner og kontaktinformasjon til personer i virksomheten. Vi lager medielister ut i fra ditt behov, og kan nå de fleste redaksjoner i Norge.