Mange tror at media kun ønsker historier der budskapet er negativt. I virkeligheten handler det om hva som danner en salgbar mediehistorie. Vi hjelper deg med å lage historier du kan dele og som treffer.

Minredaksjon utformer pressepakker basert på den informasjonen du ønsker å se på redaksjonell plass. Vi hjelper deg å vinkle saken riktig og lage et tydelig budskap.

En pressepakke kan inneholde:

  • Nyhetskriterier
  • Budskapsutforming
  • Forslag til fremgangsmåte/ innsalgsteknikk (pressemelding eller eksklusivt innsalg?)
  • Innsalgsmateriell – (tekst, bilder, video)
  • Kanalvalg (nett, papir, TV, Facebook, LinkedIn, Twitter)
  • Forslag til mediekanal, journalist(er)
  • Q&A-ark med spørsmål og forslag til svar som du må være forberedt på kan dukke opp i et intervju.
  • Pressekonferanse?

Minredaksjon kan hjelpe bedriften med innsalget mot media, men anbefaler at virksomheten gjør det selv. Ønsker du hjelp, så gjør vi det gjerne. Vi kan bistå som rådgiver gjennom hele prosessen.