Ledelseskommunikasjon dreier seg i bunn og grunn om hvordan ledere kommuniserer, det vil si hvordan de utvikler og formidler kunnskap.

Effektiv ledelseskommunikasjon er nøkkelen til en organsasjons suksess. Poenget er å sørge for at ledere innser hvilken effekt kommunikasjon har på beslutningsprosesser, og at de har de ferdighetene som skal til for å kommunisere på en effektiv måte. De må kunne kommunisere i de riktige kanaler med rett budskap til riktig tid. Hvilken kanal som er best og mest effektiv er ikke alltid like innlysende, det er flere hensyn å ta.

– Uten kommunikasjon kan ikke ledelse finne sted. Ledelse og kommunikasjon er så tett sammenvevd at ledelse kan sies å være en egen form for kommunikasjon, hevder førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI

Å lede er ikke å sjefe
Begrepet ledelse handler om å skape oppslutning fra folk som i prinsippet kunne ha valgt å gjøre noe annet. Dette skiller ledelse fra begrepene styring, makt og autoritet. Lederen skal mobilisere innsatsvilje og samarbeid mot et felles mål. Kjernen i ledelse er å skape oppslutning. Det er også årsaken til at så mange ledere mislykkes. Det er på mange måter lett å sette seg mål, men det er langt vanskeligere å få folk til å ønske å nå dem. Siden mange autoritetspersoner egentlig ikke er “ledere”, men “sjefer”, støtter de seg gjerne til makt, styring og autoritet alene.

Ta kontakt - så hjelper vi gjerne.