Alle forstår at virksomheter kan bli utsatt for sjokk, kriser og katastrofer av forskjellig art. Men ingen aksepterer en amatørmessig håndtering av krisen. Medietrening og krisehåndtering må man trene på for å takle en krise når den oppstår.

Det gjelder å løse krisen så raskt som mulig, med minst mulige skadevirkninger og kostnader. Tidspresset, stressbelastningen og det uventende ved krisen gjør at svarene ikke finnes i håndbøker og manualer alene. Beredskapsplanene er gjerne basert på gårsdagens krise, kanskje ikke dagens. Det er derfor viktig med trening i håndtering av uventede situasjoner og medietrening.

      Her er noen nyttige tips rundt krisehåndtering:

 • definer et lite team som har ansvaret for all krisekommunikasjon
 • identifiser en person som har kommunikasjonsansvaret mot mediene
 • tren denne personen i krisehåndtering
 • etabler en tydelig kontaktliste til alle i kriseteamet
 • identifiser de viktigste interessegruppene til virksomheten
 • gjør kriseteamet mentalt klart for å håndtere reelle kriser (de kommer garantert)
 • lag standardmaler for å håndtere de 3-4 mest sannsynlige krisescenarioene
 • når krisen inntreffer – analyser situasjonen raskt og strukturert i teamet
 • når krisen inntreffer – identifiser kritiske nøkkelfaktorer

Ansatte, pårørende, myndigheter, marked og medier er nådeløse overfor dem som svikter når krisen rammer. Det er derfor viktig at du er forberedt og har gjort de rette tingene i forkant av krisen. Det kan bety mye for din  lønnsomhet og ditt omdømme når krisen er over. Kunsten er å fremstå handlekraftig, troverdig og seriøs selv om århundrets sjokk har rammet virksomheten og mediene står i kø for å bevise det motsatte.

    Vi i Minredaksjon kan hjelpe deg med:

 • •Sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
 • •Enkle øvelser – planlegging og gjennomføring
 • •Strategisk krisekommunikasjonsplan
 • •Kommunikasjonsrådgiving under kriser
 • •Medietrening for nøkkelpersonell
 • •Bruk/håndtering  av ulike medieplattformer i kriser
 • •Operativ bistand – mediehåndtering

Vi hjelper både små og store bedrifter med krisekommunikasjon og krisehåndtering.

Vi er sammen med Falck Nutec leverandør av krisekommunikasjonstjenester til OFFB – Operatørenes forening for beredskap – som består av 13 oljeselskaper.