Rapportering på mål og regnskap er kjernen i rapporten. Når det gjelder måloppnåelse bør du fremheve det viktigste – også når resultatene ikke er så gode som du skulle ønske. Det øker troverdigheten og gir deg anledning til å være offensiv og si noe om hva dere gjør med dette.

Med effektiv bruk av grafikk og infografikk blir rapporten mer tilgjengelig og tiltalende. Det helhetlige visuelle grepet i rapporten – design, foto, illustrasjoner – er de sterkeste virkemidlene for historiefortellingen. Derfor er det fornuftig å legge ressurser i presentasjonen.

På papir og/eller digitalt
Stadig flere virksomheter lager egne digitale løsninger for årsrapporten. Det gir helt andre muligheter for spredning. Men, mange får ikke uttelling for investeringen fordi de ikke bruker innholdet og konseptet i andre kanaler. Med en god innholdsstrategi kan du tilpasse og spre innholdet i ulike kanaler gjennom året.

Krav til årsrapporten
For viktige målgrupper er årsrapporten blitt et oppslagsverk med lang levetid, og stadig flere selskaper og organisasjoner legger ned store ressurser i arbeidet med årsrapporten.

Innholdet i årsrapporten skal som et minimum følge krav nedfelt i Lov om årsregnskap, og vise hvordan det har gått for selskapet i det foregående år.

I tillegg til en trykt rapport publiserer mange materialet på Internett. Målgruppene er sammensatte. I tillegg til å være et verktøy for myndigheter, finansfolk, eiere, styre og virksomhetens ledelse, bør årsrapporten distribueres til kunder og leverandører, samarbeidspartnere, media, politiske miljøer og selskapets ansatte.