Likevel er det å ha bedriftsside på Facebook noe helt annet enn privatbruk. Facebook-siden du lager har et lass med nyttige og smarte funksjoner som hjelper deg med å nå de du ønsker å nå. Samtidig kan du enkelt måle om du faktisk når de du ønsker å nå. Facebook tilbyr en rekke verktøy for deg og bedriften din - du må bare vite hvordan du bruker dem.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp en bedriftsside på Facebook og gi deg en innføring i hvordan du bruker den for å nå potensielle kunder. Vi kan også administrere Facebook-siden din for deg og holde den i live.

Ta kontakt med oss, så ordner vi noe som møter dine behov.