Georg Jensen
Vi i Georg Jensen ønsket å tilby et nytt konsept, og RA anbefalte Content Marketing for å få oppmerksomhet rundt det. Minredaksjon.no skrev en artikkel om oss og tok bilde, som sto på trykk i RA. Vi er svært fornøyd med denne formen for annonsering. Vi synes at intervjuet har fått godt frem det vi ønsket.