OFFB

OFFB er en 2. linje beredskapsorganisasjon som eies av flere operatørselskaper på norsk sokkel. Foreningen er en non-profit medlemsorganisasjon og en integrert del av selskapenes beredskapssystem.