Hans tyngde ligger i blant annet reportasjer, dokumentasjon, flyfotografering, årsberetning, magasiner og utstillinger. Han har vært på omfattende reiser offshore på norsk og utenlandsk sokkel samt reportasje-arbeid i Statoils internasjonale virksomheter.

Har jobbet som bilderedaktør for tidligere Statoil Magasin, Årsberetning og bærekraftrapport, internbladet Status. Han har også vært med på utvikling av Statoils visuelle profil innen fotografi.