Hun har de siste 20 årene arbeidet med kommunikasjon/journalistikk for Statoil, Politiet, Sparebank 1 SR-Bank og Norsk Familieøkonomi. Marit har vært leder for ulike kommunikasjonsprosjekter, ekstern og interninformasjon, kommunikasjonsrådgiver og nett/magasinredaktør. Marit har erfaring og kompetanse innen krisekommunikasjon og beredskap og har spisskompetanse innen digitale/sosiale medier.

Hun er utdannet journalist, kommunikasjonsrådgiver, økonom, lærer og har en master ved BI - innen HRM, HMS og Digital kommunikasjonsledelse.