Kristin er en utadvendt og kreativ person som liker å jobbe helthetlig med visuelle og tekstlige uttrykk, og med et fokus på troverdighet, synlighet og medietilpasset kommunikasjon. 

Ved siden av samarbeidet med Min redaksjon, er hun blant annet nyetablert gründer og kreativ/daglig leder i en bedrift som jobber med å synliggjøre kunstnere.