De siste årene har hun arbeidet med arbeidsrett, kontraktsrett og konflikthåndtering. Hun tilbyr hjelp med konflikthåndtering i organisasjoner, og generell rådgiving i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Hun har erfaring fra kommune, stat, helseforetak og det private næringsliv. Hun har også spesialisering i EU/EØS-rett og petroleumskontrakter.