Nå hjelper han andre gjennom en-til-en trening med å holde engasjerende foredrag som fanger publikum. Stemme, retorikk, pauser, timing og gestikulering er områder som blir jobbet med for å få et mer presist foredrag. 

Christopher har erfaring som oljearbeider, skuespiller, tillitsvalgt og leder. Han har en Bachelor i ledelse med fordypning i retorikk og kommunikasjon.