Han jobber mye med transkreasjon – kreativ oversettelse og tilpasning av reklame- og bedriftsbudskap til det norske markedet. I tillegg skriver og kvalitetssjekker han alt fra bedriftspresentasjoner og artikler til brosjyretekster, og jobber for tiden også som deltidslærer i engelsk. Han er språkutdannet, blant annet som fagoversetter fra Høgskolen i Agder og adjunkt med spesialområde engelsk og IKT fra Universitetet i Oslo.