Hun er utdannet journalist og har blant annet jobbet med innholdsproduksjon til selskapets publikasjoner og kommunikasjonskanaler på nett og papir.

Hun har også hatt lederansvar for redaksjonen og redaksjonelt ansvar for en rekke ulike publikasjoner.
Hun har jobbet tett på selskapets operative og tekniske fagmiljøer, og har særlig hatt ansvar for formidling fra områdene forskning og utvikling samt drift og operasjonelle miljøer.