Vi i minredaksjon.no ønsker å engasjere – vi tror det er nøkkelen til all god kommunikasjon. Det gjør vi gjennom å utfordre, være åpne, kreative og ha en dialog. Kommunikasjon er vår kjernekompetanse og vi består av mennesker som ønsker å skape verdier for deg gjennom god og riktig kommunikasjon. Les mer om menneskene i nettverket vårt her.

Trenger du en kommunikasjonspartner som også kan fungere som din eksterne kommunikasjonsavdeling, så ta kontakt. Vi hjelper deg med å lage alt fra kommunikasjonsstrategi, handlingsplaner, medieplaner, oppdatere nettsider, blogge, lage nyheter, magasiner, sosiale medier med mer – vi er der for deg.

Vi kan være din sparringspartner hvis du ønsker å gjøre mye selv, eller vi kan levere deg helhetlige kommunikasjonsløsninger. Vi kan også leie ut konsulenter til din virksomhet for kortere eller lengre perioder. Vi har dybdekompetanse innen kommunikasjon fra ulike bransjer som (olje og gass, bank og finans, politiet, utdanning og offentlig forvaltning med mer) og er svært fleksible.
 

Vil du være med på oppturen?
Hvis du synes at minredaksjon.no kan være spennende å samarbeide med eller jobbe for, så håper jeg du tar kontakt. Kontakt daglig leder Marit B. Hvidsten på epost eller på telefon 95201463.
 

Nytt lokalt selskap
Minredaksjon.no er lokalisert i Stavanger øst - Lervigsveien 25, og eid av rådgivingsselskapet Advice4you as. Tjenesten minredaksjon.no ble etablert høsten 2014. Selskapet har noen fast ansatte, og ett nettverk av ulike underleverandører og konsulenter for å utføre selskapets tjenester.