Gjennom årene har Eva skrevet for så forskjellige områder som kultur og kommers, rus og psykiatri, mat og mote, bedriftsledelse og bedriftsidrett, presseetikk og helse. 

Hun har vært tekstansvarlig i såkalte redaksjonelle annonsebilag, som utgis av interesseorganisasjoner som bilag i rikspressen.  Hun har også vært ansvarlig for daglige nyhetsoppdateringer på nettet.

Eva tar på seg hele prosjekter og følger publikasjonene – det være seg kundeblader, medlemsblader, fagblader og årsrapporter gjennom hele produksjonsprosessen.

Eva har studert litteratur, media og fransk ved Universitetet i Oslo. For tiden redigerer hun et klokke- og smykkeblad samtidig som hun frilanser ved siden av. Hun er medlem i en filmklubb og gourmetgruppe.