Krisekommunikasjon

70 - 80 prosent av problemløsningen ved kriser dreier som om kommunikasjon. Og lederens rolle er spesielt viktig.