Desember 2016
Nettverking med nettverket
14:00 - 16:00
Lervigsveien 25
Facebook-kurs for bedrifter
14:00 - 16:00
Minredaksjon.no
Januar 2017
Temalunsj: Foto
12:00 - 13:00
Ipark
Workshop for nye bedrifter
09:00 - 13:00
Minredaksjon.no